Dear Future

Montblanc, tüm dünyada, çocukların ve genç yetişkinlerin kendi potansiyellerini gerçekleştirmeleri ve sürdürülebilir bir geleceğe sahip olmalarını sağlamak için yazının gücünü kullanarak yerel girişimler başlatıyor.

Kökleri yazı kültürüne dayanan Montblanc, dünyada herkesin bir iz bırakabileceğine ve kendi hikayesini yazmak için desteklenmesi gerektiğine inanıyor. Montblanc bu mesajı ileriki nesillere aktarabilmek için Dear Future (Sevgili Gelecek) projesini hayata geçirdi. Montblanc Kültür Vakfı iş birliğinde sunulan bu uzun soluklu proje, çocuklar ve genç yetişkinler için dünya çapında bir okuma yazma eğitimi seferberliği başlatıyor.

Montblanc’ın şirket tarihi, çeşitli Sivil Toplum Kuruluşları ve yerel okullar ile yaptığı, yıllarca süren iş birlikleri aracılığıyla çocuklar ve gençler için verdiği okuma yazma eğitimleriyle dolu. Dear Future ile Montblanc, yazmanın dünya ve insanlar üzerindeki pozitif etkisinin önemini vurguluyor. Proje, gençlere yarının zorluklarına göğüs gerebilmeleri için gerekli araçları sağlayacak olan okuryazarlık eğitimini, kendi bölgelerinde alabilme olanağını sunuyor. Bu sayede hem kendileri hem de içinde bulundukları toplum, sürdürülebilirlik hedeflerini küresel seviyeye taşıyabilecek hale geliyor. Bu alandaki girişimlerin ilk adımları Fransa, İtalya, Almanya, İspanya ve Tayland gibi ülkelerde atılmaya başlandı bile.

“Kültürel kökenleri oldukça derinlere inen bir marka olarak, bu yeni girişim ile eğitim üzerindeki parmak izimizi en üst seviyelere taşımayı hedefliyoruz. Dünyanın farklı yerlerinde başlattığımız bu hareket son derece anlamlı ve sürdürülebilir bir etki oluşturarak, gençlerin fark yaratacak bir gelecek inşa etmelerine yardımcı olabilir”, diye belirtiyor, Montblanc CEO’su Nicolas Baretzki.

Montblanc’ın okuryazarlık eğitimi ile sürdürülebilirlik arasındaki bağlantıya verdiği önemin bir göstergesi olan Dear Future‘ın ilk programlarından biri, 100 yılı aşkın bir süre önce şirketin adına ilham veren, Fransa’daki Mont Blanc dağının eteğinde yer alan Chamonix’deki FOEHN ​​(Fond pour l’Environement et la Haute Nature) iş birliğinde hayata geçti. Montblanc burada, 10-12 yaş arası çocukların, iklim değişikliği hakkında bilgi sahibi olmaları ve bu farkındalık ile ünlü dağı korumaları konusunda bir eğitim programına fon ve destek sağlıyor. Mont Blanc vadisinde yaşayan çocuklar ilkbahar ve kış aylarında Mont Blanc’ı rehberler eşliğinde gezerek dağın yerel bitki örtüsünü ve hayvanlarını keşfediyorlar. Daha sonra çocuklar, dağda edindikleri deneyimi kağıda dökmeleri konusunda yüreklendiriliyorlar ve böylece etraflarındaki doğal güzelliklerin önemini tarif ederek yazma becerilerini geliştiriyorlar.

Montblanc; Fransa, İtalya, Almanya, İspanya ve Tayland’dan sonra Hindistan, ABD, Çin ve Afrika bölgelerinde başlatacağı yeni girişimler ile 2025 yılı sonuna dek her bir Montblanc pazarında Dear Future programlarını aktif hale getirme hedefine ulaşma yolunda önemli adımlar atmayı planlıyor.

“Hedefimiz Dear Future ile yalnızca fon sağlamak değil, çözümün bir parçası olup programların hazırlanmasında iş birliği yapmak. Böylece programların etkisini daha da arttırmak”, diye ekliyor, Montblanc Kültür Vakfı’nın Başkanı ve Pazarlama Müdürü Vincent Montalescot.  Dear Future, Montblanc Kültür Vakfı ve Montblanc tarafından ortaklaşa finanse ediliyor. Montblanc Kültür Vakfı’nın amacı yardım çalışmaları ile eğitimi desteklemek. Yazmak firmanın temel karakter özelliklerinden biri olduğu için Montblanc, yazma bilmeyenleri eğitirken, okuryazar olanlara da ilham kaynağı olmayı hedefliyor.

Dünya Çapında Dear Future

İtalya: Laureus

Montblanc Kültür Vakfı İtalya’da Richemont’un uzun soluklu iş ortağı olan Laureus ile iş birliği yapıyor. Laureus, şiddet, ayrımcılık ve dezavantajlara spor aracılığı ile karşı koymayı hedefleyen bir STK. Buradaki programın amacı; spor psikologları ve hem spor hem de yazı alanında uzmanlaşmış öğretmenler ile atölyeler düzenleyerek spor ve yazmayı bir araya getirmek. Önce bir spor çalışmasına katılan çocuklar daha sonra oturup düşünmeye ve hissettiklerini yazmaya teşvik ediliyorlar, böylece duygularını daha rahat dengelemeyi öğreniyorlar. Bu iş birliği, gençlerin ruh sağlığı üzerinde uzun vadeli bir etki yaratarak, ileride gelişebilecek değişimlere duygusal açıdan daha kolay adapte olmalarını ve içinde yaşadıkları topluma pozitif şekilde katkıda bulunmalarını sağlamayı hedefliyor.

Almanya: MONTBLANC HAUS, Hamburg

Montblanc Kültür Vakfı Hamburg’da iki yerel okul ile iş birliği yaparak ergenlik çağındaki çocuklara ücretsiz kaligrafi kursları sunuyor. Yeni açılan MONTBLANC HAUS’un ev sahipliği yaptığı kurslarda çocuklar kaligrafi sanatında ustalaşmış bir öğretmenden ders alıyorlar. Programın amacı mümkün olduğunca çok gence, özellikle de dezavantajlı bölgelerden gelenlere ulaşarak, kendilerini sanat ile ifade etmelerine, bıraktıkları yaratıcı izlerle yaşadıkları topluma ilham kaynağı olmalarına imkan sağlamak. Montblanc Kültür Vakfı bu iş birliğinin yıllarca sürmesini ve uzun vadede Hamburg’daki farklı topluluklar üzerinde olumlu bir etki oluşturmasını umut ediyor.

Tayland: HCTC

Montblanc Kültür Vakfı, Tayland’ın Mae Sot şehrinde bulunan ve yaşları 16 ile 22 arasında değişen 65 öğrenciye sahip turizm/otelcilik meslek okulu Mae Sot Otelcilik ve Catering Eğitim Merkezi ile yaptığı iş birliği ile genç yetişkinlere İngilizce yazma becerileri öğretiyor. Böylece hem profesyonel literatüre daha hâkim olmalarını hem de iş bulma olanaklarının artmasını sağlıyor. Programda öğrenciler mini tiyatro oyunları ya da şarkı yazmaktan, kendilerini ifade edebilecekleri çeşitli egzersizlere dek birçok aktivite yapıyorlar. Bu yaratıcı projeler genç öğrencilere, ileride iş bulabilmeleri için gerekli donanımı sağlarken bir yandan da yaratıcılıklarını keşfetme olanağı sunuyor.

İspanya: Save the Children

Montblanc Iberia, İspanya’da Save the Children ile iş birliği yaparak tüm ülkede gençlerin fakirlik döngüsünü eğitim ile kırabilmelerini sağlayacak eğitimsel takviye ve psiko-sosyal destek sunuyor. Bu iş birliği Madrid’in okula gitme seviyesi açısından düşük bir bölgesi olan Vallecas’daki Save the Children merkezinde düzenlenen bir okuma etkinliği ile hayata geçti. Etkinlikte ilk çıkışını 12 yaşında yazdığı bir kitapla yapan, genç yazar Gabriel González Cordón’un konuşması ve kitap okuması göze çarpıyordu. Gabriel bölgedeki çocuklara ilham kaynağı olmasını umarak, kendi yaratıcılık serüvenini aktardığı hikayeler paylaştı. Çocuklar ayrıca Gabriel imzalı bir kitap, bir Montblanc Noel kartı ve hayatlarındaki tüm ilham ve yaratıcılık dolu anlarda onlara eşlik edecek, Montblanc markalı birer armağan da kazandılar.

Dergimiz her ayın ilk haftası Türk Telekom Dergilik, D&R, Remzi Kitabevi ve tüm seçkin marketlerde…